Lọc Anime

Thể loại anime Ninja

Anime về một loại điệp viên hoặc sát thủ tồn tại ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ 14.&