Lọc Anime

Thể loại anime Detective

Những anime thuộc thể loại này thường nghiên về trinh thám, thám tử (ví dụ: Thám tử lừng danh Conan, Death Note).