Lọc Anime

Thể loại anime Shoujo

Đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nữ. Nội dung của những bộ anime này thường liên quan đến tình cảm lãng mạn.